Hoppa till innehåll

Jessica Karlén tilldelas 100 000 SEK i projektbidrag från Konstnärsnämnden för sin nya föreställning

English version follows.

Jessica Karlén tilldelas 100 000 SEK i projektbidrag från Konstnärsnämnden för sin nya föreställning ”Queen and Sober”.

Den svenska komikern Jessica Karlén har nyligen tilldelats 100 000 SEK i projektbidrag från Konstnärsnämnden för att skapa sin senaste föreställning. Karlén, känd för sin skarpa och ärliga humor, planerar att använda bidraget för att utveckla och förverkliga sitt nya projekt som kommer att ta upp viktiga och tabubelagda ämnen med en komisk twist.

Karléns nya föreställning, ”Queen and Sober”, kommer att utforska aktuella och samhällsrelevanta ämnen på ett djärvt och roligt sätt. Med sitt unika sätt att skildra verkligheten med humor och ärlighet, kommer Karlén att utmana och belysa frågor som ofta inte diskuteras öppet, med syfte att underhålla och samtidigt skapa medvetenhet och förståelse för dessa ämnen.

”Jag är otroligt tacksam och hedrad över att ha fått detta projektbidrag från Konstnärsnämnden”, säger Jessica Karlén. ”Det ger mig möjligheten att följa min kreativa vision och skapa en föreställning som jag verkligen tror kommer att beröra och engagera publiken. Jag ser fram emot att använda detta bidrag för att skapa något speciellt och betydelsefullt.”

Konstnärsnämnden är en statlig myndighet som stödjer konstnärer och konstnärlig verksamhet i Sverige. Bidraget till Jessica Karlén är ett erkännande av hennes talang och betydande bidrag till den svenska kulturscenen.

För mer information om Jessica Karlén, besök funnyswedishgirl.com

English version:

Jessica Karlén has been awarded 100,000 SEK in project grant from the Swedish Arts Grants Committee for her new performance ”Queen and Sober”.

The Swedish comedian Jessica Karlén has recently been awarded a project grant of 100,000 SEK from the Swedish Arts Grants Committee to create her latest performance. Known for her sharp and honest humor, Karlén plans to use the grant to develop and realize her new project that will address important and taboo subjects with a comedic twist.

Karlén’s new performance, ”Queen and Sober”, will explore current and socially relevant topics in a bold and humorous way. With her unique way of depicting reality with humor and honesty, Karlén will challenge and shed light on issues that are often not openly discussed, aiming to entertain while creating awareness and understanding of these subjects.

”I am incredibly grateful and honored to have received this project grant from the Swedish Arts Grants Committee,” says Jessica Karlén. ”It gives me the opportunity to follow my creative vision and create a performance that I truly believe will touch and engage the audience. I look forward to using this grant to create something special and meaningful.”

The Swedish Arts Grants Committee is a government agency that supports artists and artistic activities in Sweden. The grant awarded to Jessica Karlén is a recognition of her talent and significant contribution to the Swedish cultural scene

For more information about Jessica Karlén and her comedy performances, visit funnyswedishgirl.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.